Hva er klimaendringer?

Klimaendringer. Det evige spørsmålet menneskeheten aldri ser ut til å bli enig om. Er det oss mennesker som er problemet og forårsaker alle disse endringene i klimaet, eller er det en naturlig del av jordens syklus? Forskere, vitenskapsfolk og politikere har debattert dette siden slutten av 1800-tallet da vi første gang begynte med værmålinger ved hjelp av instrumenter. Siden den gang har alle endringer i vær og klima blitt notert og studert i detalj. Klimaet har alltid variert, to år, tiår eller hundreår, resultatene er aldri helt like hvis vi for eksempel beregner den gjennomsnittlige årstemperaturen på et sted på kloden vår. Variasjoner i klima skjer på svært forskjellige tidsskalaer, fra sesong til sesong og opp til millioner av år. Klimaet kan endre seg både globalt, og på et mer regionalt eller lokalt plan. Den minste, eller for den saks skyld den mest forventede endringer i klima, som overgangen fra sommer til vinter, kan omtales som en klimaendring. Men når man snakker klimaendring i dag snakker vi stort sett om de store endringene. Vi snakker om høyere vannstand, isbreer som smelter etter millioner av år, stormflo, hull i ozonlaget etc. Mennesker har alltid søkt svar, vi ønsker å vite hva som skjer rundt oss og hvorfor det skjer. Klimaendringer er trolig et av de vanskeligste spørsmålene å finne svar på. Vi vet, om vi skal tro forskere, at en rekke av dagens klimaendringer er menneskeskapt, mens andre virker til å være et resultat av jordens naturlige sirkel. Problemet er at vi vet ikke med sikkerhet, for for hver rapport som sier at klimaendringene er skapt av mennesker, finner man minst en rapport som sier det motsatte.

Menneskeskapte årsaker

De aller fleste forskere og klimapanel sier seg alle enig i at vi mennesker produserer alt for mye CO2, og dette er ekstremt skadelig for miljøet. Dette begrunnes med ulike rapporter som viser at vi mennesker har sluppet ut like mye klimagassutslipp de siste 40 år som vi gjorde i hele perioden 1750-1970. Setter man dette opp mot de endringer vi ser i klimaet, er det naturlig å legge to og to sammen. Fakta er at utslippene av klimagasser har aldri vært høyere enn de er i dag. Økonomisk vekst, befolkningsvekst og fortsatt bruk av kullkraft for å dekke energibehovet, øker de globale klimagassutslippene. Klimagassutslippene vil fortsette å øke globalt dersom vi ikke gjennomfører omfattende tiltak for å redusere utslippene. Produksjon og bruk av energi er den største kilden til klimagassutslipp i verden i dag. Enkelt forklart, vi mennesker kjører mer bil, vi bruker mer elektrisitet, vi reiser mer med fly og vi produsere alt for mye varer og produkter vi ikke bruker. Legger man sammen alle disse faktorene ender man opp med et overforbruk av energi og utslipp kloden aldri har opplevd før.

De rike er verstingene

Nei, vi tenker ikke på verdens millonærer med deres privatfly og gigantiske yachter. Vi tenker på alle oss i vestlige land. Selv om de færreste av oss ser på oss selv som rike personer, er sannheten at det er den vestlige verden som forurenser mest. Russland, USA, Norge og Sverige er alle å anse som høyinntektsland. I disse landene slipper en gjennomsnittlig innbygger ut 13 tonn CO2 hvert år. Mens i lavinntektsland som India, Bangladesh og Somalia er det gjennomsnittlige utslippet bare 1,4 tonn pr. innbygger pr. år. Jo rikere landene blir, jo høyere er utslippene fra produksjonen av energi, transport, industri og bygg. Utslippene fra produksjonen av energi var åtte ganger høyere i 2010 enn de var 1970 om man ser på land med middels til høy inntekt blant deres innbyggere. Det er vanskelig å konkludere med hva vi mennesker skal, eller kan, gjøre for å minske klimaendringen. Vi vet av klimaet endrer seg, men vi vet rett og slett ikke om det er vår feil eller ikke. Kanskje er alt klimaarbeid forgjeves? Trolig er det eneste vi kan gjøre å redusere våre utslipp og håpe på det beste.