Hva kan man gjøre med klimaendringene?

Global oppvarming og klimaendringer har vært høyaktuelt i mange år, og vil nok være det i mange år framover. Det er liten tvil om at storindustri er en av klimaverstingene, sammen med bil- og flytrafikken verden over, samt vårt enorme overforbruk av energi og produkter. Om man sier seg enig i at en rekke av klimaendringene vi ser i dag er menneskeskapt, må man også innse det at vi alle har et ansvar for å forbedre oss. Skal vi stagnere klimaendringene må vi redusere utslipp av skadelige gasser som CO2. Alle må ta i et tak om vi skal minske klimautslippene, vi kan ikke bare lene oss tilbake i godstolen og tenke at dette løser politikerne. Det er mange som tenker at om jeg personlig redusere mine utslipp, gjør det jo ingen forskjell uansett. Sannheten er en helt annen. Enkeltindividet har enorme muligheter til å endre klimautslipp, og klimapolitikk for den del.

Det hele starter med deg

Hvordan skal du som enkeltperson kunne utgjøre en forskjell på det globale problemet vi har i dag? All makt er hos forbrukeren pleier man si, men hva betyr det egentlig? Forbrukere har mer makt enn de selv aner. Det er tross alt vi som forbrukere som bestemmer hva fabrikkene som slipper ut farlige gasser skal produsere. Om vi slutter å kjøpe produkter som produseres ved en miljøfarlig metode, har bare produsenten to valg. Enten legger de om produksjonen slik at de reduserer sine utslipp, eller så legger de ned fabrikken. Så enkelt er det, og det er det man mener med at all makt ligger hos forbrukeren. Prinsippet om at vi som forbrukere har all makt gjelder overalt i samfunnet, ikke bare hva gjelder produkter vi bruker i vår daglige liv. Vi kan også påvirke hvilken type energiproduksjon vi skal benytte oss av i for eksempel Norge. Norge som alle andre vestlige land har sett en enorm økning i kraftproduksjon de siste 40 årene. Hvorfor? Fordi vi som forbrukere har økt vårt private forbruk av energi, og da svarer kraftprodusentene med å produsere mer energi. Vi bruker så mye energi i dag at vi kan umulig produsere nok energi til å dekke vårt forbruk via miljøvennlige metoder. Grunnet forbrukernes etterspørsel etter energi må produsenten ty til metoder hvor produksjonshastighet og økonomi bestemmer. De kan rett og slett ikke ta hensyn til miljøet om vi fortsetter å forbruke de mengder vi gjør i dag. Det finnes en rekke miljøvennlige kraftproduksjoner, som solkraft, vindkraft, vannkraft og bølgekraft for å nevne noen. Utfordringen forblir dog den samme, så lenge vi bruker de mengder energi vi gjør kan ikke disse miljøvennlige metodene produsere nok strøm raskt nok. Om vi som forbrukere samlet reduserte vårt energiforbruk, vil også produsentene redusere sin produksjon og mer av energien kan leveres via for eksempel sol- og vindkraft.

Tenk miljø når du handler

Samtidig som klimautslipp har økt og vårt forbruk av varer og tjenester stabilt stiger, har det også kommet nye produsenter på markedet. Produsenter som setter fokus på miljøet og gir oss som forbrukere et valg. Produktene de selger er like gode som de mer miljøfiendtlige er, den eneste forskjellen er oftest prisen. Det koster å være miljøvennlig, både for produsent og forbruker. Det at vi må betale en høyere pris i butikken betyr ikke at produsenten tjener mer penger. Det betyr bare at produksjonen koster mer, men slik var det en gang med alle produkter. Først når produksjonen blir stor nok går prisene ned. Med andre ord, om alle bestemmer seg for å støtte produsentene av miljøvennlige produkter vil prisene gå ned og produksjonene av miljøfiendtlige produkter reduseres. Tenk før du handler, du har mer makt enn du tror.