Solenergi

Solen er på mange måter menneskets aller beste venn. Den gir varme og energi til alt liv her på jordkloden. De færreste er nok oppmerksom på det, men mengden solenergi som treffer jorden i løpet av ett år, er om lag 15 000 ganger større enn hele verdens årlige energibehov. Den totale mengden energi solen gir fra seg er mer enn to milliarder ganger større enn energimengden som treffer jordoverflaten. Slike tall bekrefter bare det mange allerede vet; at solen er en vanvittig viktig brikke i vår framtidige energiløsninger. Solen sørger ikke bare for direkte energi, den styrer også andre naturlige energikilder vi mennesker kan nyte godt av. Gjennom solens oppvarmingen av atmosfæren og havet, dannes blant annet vind, bølger, havstrømmer og nedbør som igjen gir oss mulighet for vindkraft, bølgekraft og vannkraft. Alle takket være solen.

Utnyttelse av solkraft

Mennesker har i all tid utnyttet kraften fra solen, men det var først på begynnelsen at 1970-tallet at vi i økende grad begynte å satse på å omforme solenergi til nytteenergi, mekanisk, elektrisk og kjemisk bundet energi. Solinnstrålingen kan utnyttes på nesten alle bebodde steder på jorden, men kommersiell utnyttelse er blitt sett på som mest interessant i områder nær ekvator der det er lite skyer og store områder med lite regn. Det er likevel verdt å merke seg at i 2012 var Tyskland det landet i verden som produserte mest solenergi. Tyskland er i dag forbigått av Kina som verden største produsent. Det er en rekke måter man kan utnytte oppsamlet solenergi på. I Tyskland og Kina er det bygd ut større anlegg hvor energien brukes til oppvarming av både private og offentlige bygg. I tillegg bruker de mye av overskuddet for å drifte veibelysning. Andre nasjoner som er kommet langt med solenergi er USA, og da spesielt Las Vegas. Las Vegas` beliggenhet midt i en av USAs største ørkener, gjør byen til den perfekte kandidat for utnyttelse av solenergi. Byen får sin energi fra et enormt anlegg som er satt opp i Eldorado Valley i nærheten av Boulder City. Anlegget har en forventet levetid på opp mot 80 år. Las Vegas er i dag den første byen i verden hvor alle offentlige lyskilder er driftet utelukkende med kraft fra solenergi. Selv det verdenskjente “Welcome to Las Vegas” skiltet har de siste 2 årene blitt driftet utelukkende med solenergi.

Solenergi i Norge

Grunnet Norges geografiske plassering, er det ikke grunnlag for større kommersiell bruk av solenergi. Lang vinter og mye skyer gjør det rett og slett ikke mulig å oppnå økonomisk gevinst på et slikt anlegg i Norge. Selv med dårlige forhold betyr ikke det av vi ikke kan utnytte solenergi i Norge. De siste årene har flere og flere private og mindre firma tatt i bruk solenergi. I hovedsak er det snakk om mindre anlegg, som enten sørger for oppvarming eller drift av ulike maskiner som ikke krever store mengder strøm. Største kommersielle forbruker av solenergi i Norge er for tiden landbruket. Store gårdsbygninger har store flater som egner seg perfekt til montering av solcellepaneler. Gårdsbygninger som brukes til for eksempel melking av kyr eller kyllingoppdrett har begge en rekke automatiserte maskiner som ikke krever store mengder strøm. Maskiner som automatisk slipper dyr inn og ut to ganger i døgnet, eller frigjør fôr til dyrene kan begge lett driftes på solenergi store deler av året.

Solenergi i framtiden

Etter som teknologien blir bedre og produksjonskostnadene går ned, vil vi helt klart se flere land som satser på solenergi i framtiden. Solenergi er i dag sammen med vindkraft, den teknologien som gir best økonomisk uttelling.