Miljøorganisasjoner

Miljøorganisasjoner er en betegnelse på organisasjoner og andre parter som arbeider profesjonelt eller ideologisk med natur og miljøvern. I tillegg til de store nasjonale og internasjonale organisasjonene finnes en mengde mindre, landsomfattende organisasjoner og lokale foreninger, samt organisasjoner som arbeider spesifikt med en bestemt miljøproblematikk som oljepolitikk, klima, biomangfold, bilisme, flytrafikk, jernbaner, støy, slamdumping, vassdragsvern, jordvern, økologisk jordbruk og så videre.

De store norske organisasjonene

Den største, norske miljøorganisasjonene er Framtiden i våre hender med ca. 22.000 medlemmer. Framtiden i våre hender arbeider for at forbrukere skal ta grønnere valg i hverdagen. Organisasjonen er også  kjent for sitt arbeid mot en mer rettferdig fordeling av verdens ressurser. Framtiden i våre hender er kritisk til det stadig økende forbruket i rike vestlige land som Norge, og mener hensynet til miljøet er viktigere enn økt økonomisk framgang.

Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Naturvernforbundet har i dag over 20.000 medlemmer og er representert over hele Norge med totalt 100 fylkeslag og lokallag. Naturvernforbundet er en av de organisasjonene i Norge med bredeste spekter av kampsaker. Forbundet er spesielt aktiv innen naturvern, klima, energi og samferdsel.

Natur og ungdom er en norsk miljøvernorganisasjon, av og for ungdom. Deres arbeid er i stor grad fokusert rundt problemene med klimagassutslipp og bevaring av norsk natur. Organisasjonen har over 7000 medlemmer som fordeler seg på mer enn 70 lokallag over hele Norge. De viktige politiske sakene for organisasjonen er oljeutvinning i Lofoten, forbedring av kollektivtrafikk og jernbane, naturmangfold og vindkraft. Natur og ungdom er i likhet med andre miljøorganisasjoner kjent for å ty til drastiske steg i sin kamp for miljøet. Deres arbeidsmetoder omfatter blant annet aksjoner og sivil ulydighet.

Bellona ble etablert i 1986 av Frederic Hauge og Rune Haaland. Bellona er organisert som en stiftelse og har således ikke medlemmer, men stiftelsen oppgir å ha over 30.000 støttemedlemmer over hele verden. Bellona er trolig en av Norges best kjente miljøforkjempere, mye takke være dens leder Frederic Hauge. Bellona har som formål å arbeide for økt økologisk forståelse og vern av natur, miljø og helse. Stiftelsen har i dag kontorer i Murmansk, St. Petersburg, Washington D.C., Brussel og hovedkontoret på Vulkan utenfor Oslo.

De største internasjonale organisasjonene

Sierra Club er verdens eldste miljøorganisasjon. Sierra Club ble grunnlagt i 1892 og har i dag mer enn 1.4 millioner medlemmer. Sierra Club jobber med alle typer miljøproblemer og er kjent som den miljøorganisasjonen som er best rustet for å bringe miljøpolitiske endringer i USA. De siste 50 årene har Sierra Club mottatt en rekke store internasjonale priser for sitt arbeid.

WWF (World Wildlife Fund) har i over 50 år jobbet for miljøet og dyrearter, spesielt utrydningtruede dyrearter, over hele kloden. WWF har over 5 millioner aktive medlemmer verden over. Organisasjonen er ansett som en av de mest respekterte miljøorganisasjonene i verden. Deres iherdige arbeid har stoppet en rekke større utbygginger, og inngrep, i nå vernede naturområder over hele verden. WWF fortjener også en stor takk i deres arbeid med truede dyrearter. Flere rapporter de siste tiårene viser til at uten arbeidet til WWF og deres medlemmer ville mer enn 22 dyrearter i dag vært utryddet.

Greenpeace ble grunnlagt i 1971 av en gruppe aktivister som fikk medieomtale over hele verden da de brukte seg selv som levende skjold i kampen mot atomprøvesprengninger utenfor kysten av Alaska. Organisasjonen har bidratt til å stoppe flere lands hvalfangst og atomprøvesprengninger. Greenpeace er også en kjent som den ledende organisasjonen i arbeidet for å beskytte Antarktis. I dag er det over 2,5 millioner medlemmer av Greenpeace verden over.